Administratívne centrum Palisády 33 je prevádzkované spoločnosťou CompanyHouse

Facility management a služby realitného agenta zabezpečuje CompanyEstate. V prípade záujmu o prenájom administratívnych priestorov alebo parkovacích miest, kontaktujte, prosím p. Silvestera Danóczyho, telefón 02 3241 0030 e-mail: danoczy@companyestate.sk

Nájomníci

V budove Palisády 33 v Bratislave našli svoje sídlo a / alebo kancelárie okrem iných aj tieto úspešné spoločnosti:

Biogen Idec (Slovak Republic) s.r.o.

Spoločnosť Biogen Idec vznikla v roku 2003 spojením dvoch farmaceutických spoločností Biogen a Idec. Je jednou z najvýznamnejších biotechnologických farmaceutických spoločností a je priekopníkom vo vývoji nových produktov. Dnes má Biogen Idec zastúpenie v 21 krajinách a vo viac ako 70 krajinách má distribučných partnerov. Od Júla 2006 má Biogen Idec zastúpenie aj na Slovensku. Viac informácii na www.biogenidec.com.


CASH REFORM Factoring, a.s.

CASH REFORM Factoring, a.s je dcérskou spoločnosťou finančnej spoločnosti CASH REFORM, a.s., ktorá sa viac ako desať rokov špecializuje na prevádzkové financovanie na princípe faktoringu v Českej republike i na Slovensku. Pre svojich klientov trvale rozvíja riešenia pre zaistenie dostatku prevádzkových financií, ktoré rešpektujú špecifiká ich podnikania a sú účinným nástrojom k dosiahnutiu ich hlavných firemných cieľov. Viac informácií na www.cashreform.cz.


World Business Association, s.r.o.

Skupina World Business Association poskytuje prostredníctvom svojich členov komplexné služby v oblasti ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva. Klientom ponúka programy zamerané na služby v oblasti zakladania a prevodu obchodných spoločností, služby spojené s prenájmom firemných sídiel a budovaním zastúpení na území Slovenska a v Českej republike a tiež programy, ktoré obsahujú služby finančno-ekonomického poradenstva, vybavovania podpory z fondov Európskej únie, financovania investičných zámerov a účtovníctva. Viac na www.wba.sk.


Prestom Partners, s.r.o.

Prestom Partners, s.r.o., prichádza s ponukou efektívnej spolupráce na splnení vašich vízií a plánov. Zameriava sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti finančno - ekonomického poradenstva, financovania investičných zámerov a účtovníctva. Viac informácií na www.prestom.sk.


CAMACO, s.r.o.

Spoločnosť CAMACO, s.r.o. vznikla v roku 1999 v Bratislave a poskytuje finančné poradenstvo podnikateľským subjektom pôsobiacim v Slovenskej republike a v Českej republike. Webová prezentácia je na adrese www.camaco.sk.


Seniorville / Harmónia života, n. o.

Seniorville je sieť súkromných zariadení pre seniorov, ktorá prináša na Slovensko vyšší štandard sociálnych služieb. Ľudom v dôchodkovom veku ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky. Cieľom Seniorville je zabezpečiť každému svojmu obyvateľovi dôstojnú a príjemnú starobu, a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry. Sieť zariadení Seniorville sa buduje po celom Slovensku a má snahu sa priblížiť k svojim klientom čo najbližšie. Sieť zariadení Seniorville je prevádzkovaná neziskovou organizáciou Harmónia života, n.o. Viac o zariadeniach Seniorville nájdete na www.seniorville.sk.


CompanyService, s.r.o.


CompanyService poskytuje komplexné služby v oblasti ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva pre podnikateľské subjekty pôsobiace na slovenskom a českom trhu. CompanyService ponúka okrem iného zakladanie a prevod slovenských a českých spoločností, komplexnú správu spoločnosti, asistenciu pri otváraní bankových účtov, účtovné služby a daňové poradenstvo, právne služby a riešenia z oblasti informačných technológií. Bližšie informácie sú na adrese www.companyservice.sk.


CompanyHouse, s.r.o.


CompanyHouse poskytuje profesionálne riešenia v oblasti virtuálnej kancelárie pre podnikateľov a obchodné spoločnosti, ktoré potrebujú prestížnu adresu, sídlo a plne funkčnú kanceláriu pre svoje podnikateľské účely. CompanyHouse ponúka: prestížnu adresu pre sídlo firmy, príjem a doposielanie písomností, telefónne a faxové číslo, preberanie hovorov asistentkou, profesionálne sekretárske služby, zastupovanie pred daňovými a inými miestne príslušnými úradmi, administráciu e-mailov, domén a web stránok, prenájom reprezentatívnych zasadacích priestorov a komplexnú správu spoločnosti a to všetko v hospodársky významných mestách na Slovensku a v Českej republike bez nutnosti sťahovania a platenia nájomného. Viac info na www.companyhouse.sk.


CompanyEstate


CompanyEstate poskytuje služby v konzultačnej a správcovskej oblasti pre zahraničné a domáce podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť na slovenskom realitnom trhu. Činnosť CompanyEstate zahŕňa poradenstvo v investičných zámeroch, realizáciu investičných projektov, vyhľadávanie vhodných nehnuteľností, príprava podkladov pre nákup nehnuteľností, zabezpečenie právneho servisu, komunikáciu s úradmi miestnej samosprávy a ústrednej štátnej správy, prípravu znaleckých posudkov, navrhovanie a spracovávanie marketingových stratégií pre jednotlivé projekty, kúpu, predaj a prenájom nehnuteľností. V oblasti facility manažmentu činnosť CompanyEstate zahŕňa technickú správu budov, drobné opravy, helpdesk - podpora riešenia problémov, energetický manažment, vedenie dokumentácie - digitalizácia dokumentácie, monitorovanie stavu objektu, zabezpečenie revízie technologických zariadení, zabezpečovanie plynulého chodu a dodržiavanie zákonných povinností vyplývajúcich z prevádzky a vlastníctva nehnuteľností, zabezpečenie vypracovania smerníc BOZP a PO a podobne. Viac informácií na www.companyestate.sk.


WBA Property Development, s.r.o.

Spoločnosť WBA Property Development, s.r.o., bola založená v r. 2006 za účelom vytvorenia stredne veľkej developerskej spoločnosti. Prvotným cieľom spoločnosti je zameranie sa na zhodnotenie nehnuteľností s cieľom budúceho predaja konečnému užívateľovi prípadne investorovi na území celej Slovenskej republiky. WBA Property Development s.r.o. smeruje svoje aktivity hlavne na development bytových, komerčných - kancelárskych a rekreačných projektov. Viac informácií nájdete na www.wbapd.sk.


Camelot Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Camelot Slovakia, s.r.o., sa zaoberá predajom nehnuteľností v lokalite Rovinka. Viac informácií nájdete vo www prezentácii na adrese www.vasebyty.sk.


CHSH - Advokátska kancelária Šiška & Partners


Advokátska kancelária Šiška & Partners poskytuje služby domácim a zahraničným klientom od roku 1997. V spolupráci s renomovanou rakúskou právnickou kanceláriou CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati poskytuje právne poradenstvo v rámci regiónu strednej, južnej a východnej Európy. Spolu s CHSH formuje asociáciu advokátskych kancelárií s pobočkami vo Viedni, Bratislave, Budapešti, Bukurešti, Bruseli, Varšave, Gdaňsku, Katoviciach, Poznani, Varšave a Vroclavi. Viac informácií je na www.sp-chsh.sk.

(c) 2007 Administratívne centrum Palisády 33, 811 06 Bratislava